-----

TURBINAS

 

Turbinas ZR TURBO - FOLEGO TURBO
Turbinas HOLSET - FOLEGO TURBO
Turbinas BIAGIO - FOLEGO TURBO
Turbinas MASTERPOWER - FOLEGO TURBO
Turbinas KKK - FOLEGO TURBO
Turbinas GARRETT - FOLEGO TURBO
Turbinas BORG WARNER - FOLEGO TURBO